کافی نت آنلاین مرودشت؛ روبروی میرزاخانی کوچه شهید ایزدی

http://marvonline.ir/

کمک هزینه ازدواج و شرایط لازم برای دریافت آن از بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند ، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.       &nb

سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند ، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.       &nb


 دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی
توضيح کوتاه :

توضيحات / بازديد گزارش کد : 561

کسب درآمد با فروش فايل

کسب درآمد با فروش فايل